Veronika Holániková (asistentka)

Celý svoj profesijný život som pracovala v školstve. Bolo to to,čo som vždy chcela robiť a svoj sen z
detstva som si aj splnila. Po vysokoškolských štúdiách na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v odbore
učiteľstvo anglického jazyka a dejepisu som učila žiakov strednej i základnej školy, privoňala som aj k
práci s deťmi v materskej škole. Svoju prácu som robila rada, energicky a so zápalom. Aktivity s deťmi v
anglicky hovoriacom prostredí ma napĺňali. Do života mi časom vstúpil môj syn Tomáško, ktorý je pre
mňa, ako pre každú matku, prioritou. Cesty osudu ma zaviali do škôlky Monte Smile, kde som sa ocitla
medzi deťmi podobného veku ako má môj syn. Tento svet na mňa veľmi zapôsobil. V pravom slova
zmysle som zažila v tejto škôlke toľko aha momentov, ktoré som dovtedy pripisovala len scénam z filmov
americkej produkcie. Nikdy predtým som nezažila pravú Montessori atmosféru. Aspektov , ktoré ma
očarili bolo niekoľko , no najviac ma oslovila praktickosť, prostredie, zaujímavé edukačné pomôcky a
harmonická atmosféra, v ktorej deti trávia svoje detstvo. Atraktívny koncept zakladateľky tohto
alternatívneho prúdu vzdelania sa snúbi s profesionalitou učiteliek, produktivitou a praktickosťou z
rôznych sfér života. Deti majú veľa rôznorodých aktivít, pri ktorých sa nenudia.
Pravdou ostáva, že skutočná hodnota človeka nespočíva v tom, čo urobí pre seba, ale v tom, čo urobí pre
druhých. A tu , v našom detskom svete Monte Smile-u, sa táto myšlienka naplno realizuje.

 

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.