Náš cieľ

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Slová, ktoré sa stali synonymom, či priam zhrnutím Montessori pedagogiky do jednej vety. Slová, ktoré dokonale vystihujú jej základ. Aj cieľom našej škôlky nie je deti vyučovať, ale sprevádzať ich na ceste k svojej samostatnosti. Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne tak, aby malo možnosť rozvíjať sa podľa svojich aktuálnych potrieb a svojím vlastným tempom. Naším cieľom je pomôcť deťom a podporiť ich v samostatnom myslení, hľadaní riešení, viesť ich k tomu, aby s odvahou konali samy za seba a súčasne vedeli byť citlivé k potrebám svojich spolužiakov aj iných ľudí.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.