Cenník

V našej škôlke ponúkame viaceré varianty starostlivosti o deti. Aby malo dieťa príležitosť plne využiť všetky možnosti, ktoré mu Montessori prostredie ponúka, odporúčame celodenný pobyt päť dní v týždni. V rámci takéhoto pobytu má dieťa dostatočný priestor na plnohodnotnú prácu s Montessori materiálom, aktívny pobyt vonku, oddych, aj na záujmové krúžky. Deti prihlásené na celodenný pobyt budú vo výbere uprednostnené.
K deťom pristupujeme individuálne – umožňuje nám to menší počet detí, ktorý spadá na jedného pedagóga (sprievodcu detí).

STRAVA

V škôlke dbáme na zdravý jedálniček a dostatočný príjem ovocia a zeleniny.

4,40 EUR – celodenná strava 3 x denne

3,50 EUR – poldenná strava

POLDENNÝ
POBYT

330€/mesiac

Výučba angličtiny

Kompletný edukačný materiál

Pravidelné konzultácie

Hygienické potreby

1 záujmový krúžok

3 sprievodcovia

CELODENNÝ
POBYT

389€/mesiac

Výučba angličtiny

Kompletný edukačný materiál

Pravidelné konzultácie

Hygienické potreby

Krúžková činnosť

3 sprievodcovia

BABY
POBYT

472€/mesiac

Vek 2 a pol až 3 roky

Výučba angličtiny

Kompletný edukačný materiál

Pravidelné konzultácie

Hygienické potreby

Individuálny prístup

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.