Mária Bechná (sprievodca detí)

Od malička inklinujem k umeniu. Rada recitujem, hrám divadlo, spievam, tancujem a hrám na klavíri. Desať rokov som sa venovala folklóru vo folklórnych súboroch Lieska a Rozsutec. Od toho už bolo blízko k animátorskej práci na letných prímestských táboroch.  Tam som objavila radosť a naplnenie z práce s deťmi. Neskôr som sa stala súčasťou animátorského tímu v sieti slovenských hotelov. Ako šéf-animátorka a moderátorka tam pôsobím už štyri roky.

Preto asi nebude žiadnym prekvapením, že som študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky v Banskej Bystrici. K učiteľstvu ma priviedla moja mamina a takisto babka, ktoré učia na základnej škole. Rada sa vzdelávam a spoznávam nové veci, a preto som hrdá, že môžem byť súčasťou tejto inovatívnej a modernej škôlky. Montessori pedagogika ma upútala počas prednášok na univerzite a rada by som sa jej venovala hlbšie v budúcnosti.

Svojou pozitívnou náladou a láskou k umeniu chcem deti viesť ku kreatívnemu mysleniu a k hravej radosti z učenia.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.