Dana Ďuračíková (sprievodca detí)

Vždy som chcela byť učiteľkou a s okľukou si túto túžbu plním. Počas štúdia knihovníctva som pracovala na oddelení knižnej kultúry v Dome Umenia BIBANA a tam začala moja láska k detským knihám. Neskôr som nastúpila do knižnice Francúzskeho inštitútu, kde som spolupracovala so školami a robila prvé projekty na podporu čitateľskej gramotnosti detí. Narodila sa mi dcérka a ja som prostredníctvom nej spoznala svet Montessori. Uchvátil ma. Prihlásila som sa na kurz Slovenskej asociácie Montessori  a zároveň som  začala študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku. Počas štúdia som sa dostala prostredníctvom programu Erazmus + na stáž do Prahy do Montessori MŠ so ZŠ Andílek. Bol to pre mňa kľúčový moment, v ktorom som zažila ako funguje táto pedagogika v praxi. Absolvovala som AMI kurz pre asistentov 3-6 a ešte viac sa ponorila do pedagogiky, ktorá je podľa mňa nadčasová. Zatiaľ pre mňa najväčším prínosom bolo, že som ju priniesla svojím vlastným deťom, ktoré verím pozitívne ovplyvnila a mojím snom je ovplyvňovať aj deti, ktoré mi budú zverené. Nesmierne sa mi páči epitaf  Márie Monteessori, ktorý znie. „Prosím vás milé deti, budujte so mnou mier medzi ľuďmi na celom svete“. A toto je to najdôležitejšie. Dôležitejšie ako akékoľvek vedomosti, výkony či ocenenia. A aj v dnešnej dobe tak podstatné. Budovať v deťoch to dobré od malička. Rada by som bola aj ja toho súčasťou.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.