Anna Ratulovská (sprievodca detí)

Keď sa mi narodil mladší brat, tak som sa od neho ani nepohla a pomáhala som mamine starať sa o neho. Vtedy som mala len 3 roky a môj záujem o starostlivosť o deti sa neskôr prehlboval. Vždy, keď ku nám prišli známi s mladšími deťmi, tak som sa s nimi s radosťou hrala. Tieto dôvody ma viedli k rozhodnutiu ísť študovať na strednú pedagogickú školu, a následne na vysokú školu zameranú na pedagogiku. Popri škole som pracovala v detskom kútiku. Keď som ukončila štúdium na vysokej škole, tak som sa zamestnala v štátnej škôlke. Práca v nej sa mi páčila, avšak hľadala som alternatívy, ktoré umožňujú vykonávať pedagogiku inak, pretože som cítila, že by to mohlo byť aj lepšie. Spomenula som si, že na strednej škole nám prezentovali aj alternatívne pedagogiky. Vyhľadala som si ich a najviac ma oslovila Montessori pedagogika. Bola som z toho nadšená. Popri Montessori kurze pre vekovú skupinu 3 – 6 rokov, som sa zamestnala v Montessori škôlke a urobila si ešte ďalší asistentský kurz Montessori 0-3 a kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Keď som otehotnela, tak sme sa rozhodli presťahovať z Bratislavy naspäť domov a po skončení materskej dovolenky som nastúpila do škôlky Monte Smile.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.