Andrea Maarová (sprievodca detí)

Napriek tomu, že som vyštudovala učiteľstvo pre materské školy, ubehlo veľa rokov, kým som túto prácu začala vykonávať. Zásadným spôsob to ovplyvnila pedagogika a filozofia Márie Montessori.

Začala som sa viac zaoberať teóriou a metodikami vzdelávania pre rôzne vekové skupiny detí. Skúšala som si predstaviť ako to môže fungovať v realite, v našom školstve. Sama som prešla tradičnou socialistickou škôlkou aj základnou školou. Študovala som učiteľstvo, ktoré nás na presne taký istý systém pripravoval a v mnohom dodnes takto budúcich učiteľov pripravuje. Nevedela som si predstaviť vzdelávať inak. Dokonca som k Montessori pedagogike pristupovala s istou skepsou. Poznáte to – pekná teória, ale v praxi nerealizovateľné. Tak som sa rozhodla poriadne tú prax preskúmať. Navštívila som viaceré Montessori materské a základné školy v Čechách a na Slovensku, diskutovala som s učiteľmi, ktorí prešli z tradičného školstva do sveta Montessori. Bolo povzbudzujúce na vlastné oči vidieť a počuť, ako sa Montessori pedagogika úspešne uplatňuje v praxi. Ako si krásna teória ide ruka v ruke s krásnou praxou. Ako sa vzdelávanie dá naozaj robiť inak. No a tu niekde vzniklo moje odhodlanie vyskúšať to na vlastnej koži. Odišla som z vtedajšej práce a vykročila som do sveta Montessori pedagogiky naplno. A môj záujem, priam vášeň, pretrváva dodnes. Neustále si potvrdzujem, aký silný a blahodarný dopad má Montessori pedagogika na deti, aj na ich rodičov. To, že máme deti radi a chceme pre ne to najlepšie, je nespochybniteľné. Ale vedieť, ako na to, ako podporiť ich zdravý vývoj, ako im pomôcť stať sa zrelým, zodpovedným a šťastným človekom, ako im nebyť prekážkou na ich vlastnej ceste, ale pomôcť im naplno rozvinúť ich potenciál, to je ťažká otázka. A ja mnohé odpovede nachádzam práve v Montessori pedagogike.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.